سرورمجازی اروپا

 • سرور مجازی شماره 0

  • 1 ساعت بعد از سفارش
   زمان تحویل
  • 25 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 512 مگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان22,000/mo
  خارج از دسترس
 • سرور مجازی شماره 1

  • آنی
   زمان تحویل
  • NVMe40 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 1 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان100,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره 2

  • آنی
   زمان تحویل
  • NVMe60 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 2 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • فرانسه موقعیت سرور
  از تومان130,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره 3

  • آنی
   زمان تحویل
  • NVMe100 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 3 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • آلمان / فرانسه موقعیت سرور
  از تومان170,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره 3 اروپا

  • آنی
   زمان تحویل
  • NVMe100 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 3 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • آلمان / فرانسه موقعیت سرور
  تومان170,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره 4

  • آنی
   زمان تحویل
  • NVMe150 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 4 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • KVM
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • آلمان و فرانسه موقعیت سرور
  از تومان220,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره 5

  • آنی
   زمان تحویل
  • NVMe200 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 6 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • KVM
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • آلمان و فرانسه و هلند موقعیت سرور
  از تومان270,000/mo
  سفارش دهید