سرور کانادا ssd

سرور مجازی شماره یک کاناداSSD 7 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • SSD20 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 گیگابایت1
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره دو کانادا SSD 21 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • SSD40 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 گیگابایت2
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • کانادا موقعیت سرور
سرور مجازی شماره سه کاناداSSD 3 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • SSD60 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 3 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • KVM
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا/آمریکا موقعیت سرور