ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
تومان15,000
1 سال
تومان15,000
1 سال
تومان15,000
1 سال
.com
تومان315,000
1 سال
تومان315,000
1 سال
تومان315,000
1 سال
.net
تومان364,000
1 سال
تومان364,000
1 سال
تومان364,000
1 سال
.org
تومان370,000
1 سال
تومان370,000
1 سال
تومان370,000
1 سال
.info
تومان484,000
1 سال
تومان484,000
1 سال
تومان484,000
1 سال
.biz
تومان233,000
1 سال
تومان233,000
1 سال
تومان233,000
1 سال
.ws
تومان718,000
1 سال
تومان718,000
1 سال
تومان718,000
1 سال
.in
تومان113,000
1 سال
تومان113,000
1 سال
تومان113,000
1 سال
.co
تومان721,000
1 سال
تومان721,000
1 سال
تومان721,000
1 سال
.us
تومان244,000
1 سال
تومان244,000
1 سال
تومان244,000
1 سال
.co.uk

سال
N/A
N/A
.eu
تومان95,000
1 سال
تومان170,000
1 سال
تومان180,000
1 سال
.asia
تومان367,000
1 سال
تومان367,000
1 سال
تومان367,000
1 سال
.tel
تومان192,000
1 سال
تومان192,000
1 سال
تومان192,000
1 سال
.cc
تومان299,000
1 سال
تومان299,000
1 سال
تومان299,000
1 سال
.tv
تومان911,000
1 سال
تومان911,000
1 سال
تومان911,000
1 سال
.mobi
تومان152,000
1 سال
تومان152,000
1 سال
تومان152,000
1 سال
.me
تومان125,000
1 سال
تومان235,000
1 سال
تومان235,000
1 سال
.name
تومان176,000
1 سال
تومان176,000
1 سال
تومان176,000
1 سال
.co.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
.ac.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
.net.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
.org.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
.sch.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
.id.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
.gov.ir
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال
تومان6,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains