خدمات ارزی-ویزا و مستر کارت مجازی

ویزا کارت مجازی 5 دلاری

ویزا کارت شش ماهه prepaid
غیر قابل شارژ
صدور به نام و اطلاعات شما
قابل استفاده در تمامی درگاه های دنیا

مستر کارت مجازی 5 یورویی

مستر کارت یکساله prepaid
غیر قابل شارژ
صدور به نام و اطلاعات شما در سراسر دنیا
قابل استفاده در تمامی درگاه های دنیا