سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران شماره یک

Cup 1230 v3
Ram 16 gig DDR 3
HDD 2 TB
4 ip

شروع از
تومان475,000
ماهانه
تومان100,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید