سرور مجازی آمریکا

 • سرور مجازی شماره یک

  • 1 ساعت بعد از سفارش
   زمان تحویل
  • 25 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 512 مگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان35,000/mo
  خارج از دسترس
 • سرور مجازی شماره دو

  • آنی
   زمان تحویل
  • 40 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 1 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان80,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره سه

  • آنی
   زمان تحویل
  • 60 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 2 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان100,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره چهار

  • آنی
   زمان تحویل
  • 100 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 3 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان125,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره پنج

  • آنی
   زمان تحویل
  • 150 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 4 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان150,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی شماره شش

  • آنی
   زمان تحویل
  • 200 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 6 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • wmvare esxi
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا/آمریکا موقعیت سرور
  از تومان190,000/mo
  سفارش دهید