هاستینگ حرفه ای ها

 • تجاری A

  • 1000 مگابایت
   فضای دیسک
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 60عدد
   حساب ایمیل
  • 60 عدد
   اف تی پی
  • 6 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 60 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 60 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 2 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان25,000/mo
  سفارش دهید
 • حرفه ای C

  • 2 گیگابایت
   فضای دیسک
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   حساب ایمیل
  • نا محدود
   اف تی پی
  • 7 عدد
   تعداد دیتابیس
  • نا محدود
   تعداد زیر دامنه
  • نا محدود
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 3 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان30,000/mo
  سفارش دهید
 • حرفه ای B

  • 3 گیگابایت
   فضای دیسک
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   حساب ایمیل
  • نا محدود
   اف تی پی
  • 8 عدد
   تعداد دیتابیس
  • نا محدود
   تعداد زیر دامنه
  • نا محدود
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 4 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان35,000/mo
  سفارش دهید
 • حرفه ای A

  • 5 گیگابایت
   فضای دیسک
  • نامحدود
   پهنای باند
  • نا محدود
   حساب ایمیل
  • نا محدود
   اف تی پی
  • 10 عدد
   تعداد دیتابیس
  • نا محدود
   تعداد زیر دامنه
  • نا محدود
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 5 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان50,000/mo
  سفارش دهید