سرور مجازی ابری اروپا

 • سرور مجازی ابری پلن یک

  • آنی
   زمان تحویل
  • 20 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 2 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا موقعیت سرور
  تومان60,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ابری پلن دو

  • آنی
   زمان تحویل
  • 40 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 4 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا موقعیت سرور
  تومان120,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ابری پلن سه

  • آنی
   زمان تحویل
  • 80 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 8 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا موقعیت سرور
  تومان210,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ابری پلن چهار

  • آنی
   زمان تحویل
  • 160گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 16 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا موقعیت سرور
  تومان360,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ابری پلن پنج

  • آنی
   زمان تحویل
  • 240 گیگابایت
   فضای دیسک
  • DDR4 32 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • kvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • اروپا موقعیت سرور
  تومان680,000/mo
  سفارش دهید