سرور اختصاصی ایران

 • سرور اختصاصی ایران DS1

  • 24ساعت
   زمان تحویل
  • 1 ترابایت
   فضای دیسک
  • 8 گیگابایت
   رم
  • 1 ترابایت
   پهنای باند (ماهانه )
  • cpu i3 3220
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
  تومان330,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور اختصاصی ایران DS2

  • 24ساعت
   زمان تحویل
  • هارد دیسک 1TBSATA+(120GIG SSD)
   فضای دیسک
  • 8 گیگابایت
   رم
  • 2 ترابایت
   پهنای باند (ماهانه )
  • cpu i5 (4core-4threads)
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
  تومان450,000/mo
  خارج از دسترس
 • سرور اختصاصی ایران DS3

  • 24ساعت
   زمان تحویل
  • هارد دیسک 1TBSATA+(120GIG SSD)
   فضای دیسک
  • 16 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • cpu I7 3470
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
  تومان550,000/mo
  خارج از دسترس
 • سرور اختصاصی ایران DS4

  • 24ساعت
   زمان تحویل
  • هارد دیسک 1TBSATA+(120GIG SSD)
   فضای دیسک
  • 16 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • cpu G8 E5 2620
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
  تومان760,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور اختصاصی ایران DS5

  • 24ساعت
   زمان تحویل
  • 2* 900 SAS10K
   فضای دیسک
  • 24 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • cpu G8 E5 2620 v2
   'پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران /تکنوسرور موقعیت سرور
  تومان970,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور سازمانی PDS1

  • 24 ساعته
   زمان تحویل
  • 2*900 SAS10K
   فضای دیسک
  • 24 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • CPU G7 2*x5620
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
  تومان999,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور سازمانی PDS2

  • 24 ساعته
   زمان تحویل
  • 2*900 SAS10K
   فضای دیسک
  • 32 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • CPU G8 2*E5 2620 V1
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
  تومان1,160,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور سازمانی PDS3

  • 24 ساعته
   زمان تحویل
  • 2*2T SATA
   فضای دیسک
  • 48 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • CPU G8 2*E5 2620 V2
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
  تومان1,550,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور سازمانی PDS4

  • 24 ساعته
   زمان تحویل
  • 2*500 SSD
   فضای دیسک
  • 64 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • G8 2*E5-2650 v2
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
  تومان1,790,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور سازمانی PDS5

  • 24 ساعته
   زمان تحویل
  • 2*4T SATA
   فضای دیسک
  • 64 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • G8 2*E5-2660 v2
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
  تومان1,870,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور سازمانی PDS6

  • 24 ساعته
   زمان تحویل
  • 2*500 SSD
   فضای دیسک
  • 64 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند (ماهانه )
  • G8 2*E5-2670 v2
   پردازنده
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • free
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران -زیرساخت موقعیت سرور
  تومان2,050,000/mo
  سفارش دهید