هاستینگ جوملا

 • پلن شماره دو هاستینگ جوملا

  • 200 مگ
   فضای دیسک
  • 96 گیگابایت
   پهنای باند
  • 40 عدد
   حساب ایمیل
  • 2 عدد
   اف تی پی
  • 2 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 15 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 10 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 2 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان150,000/yr
  سفارش دهید
 • پلن شماره سه هاستینگ جوملا

  • 1000 مگ
   فضای دیسک
  • 1100 گیگابایت
   پهنای باند
  • 60 عدد
   حساب ایمیل
  • 5 عدد
   اف تی پی
  • 5 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 20 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 20 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 3 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان200,000/yr
  سفارش دهید
 • پلن شماره چهار هاستینگ جوملا

  • 2000 مگ
   فضای دیسک
  • 2000 گیگابایت
   پهنای باند
  • 80 عدد
   حساب ایمیل
  • 10 عدد
   اف تی پی
  • 10 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 25عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 30 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 4 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان250,000/yr
  سفارش دهید
 • پلن شماره یک هاستینگ جوملا

  • 200 مگ
   فضای دیسک
  • 44 گیگابایت
   پهنای باند
  • 30 عدد
   حساب ایمیل
  • 1 عدد
   اف تی پی
  • 1 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 10 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 5 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  • 1 عدد
   تعداد دامین
  • آمریکا
   موقعیت
  تومان100,000/yr
  سفارش دهید