سرور مجازی ایران

 • سرور مجازی ایران شماره 1

  • آنی
   زمان تحویل
  • 25 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 512 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
  • 25گیگابایت
   پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
  • KVM / Solusvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • رایگان
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران موقعیت سرور
  از تومان30,000/mo
  خارج از دسترس
 • سرور مجازی ایران شماره 2

  • آنی
   زمان تحویل
  • 40 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 1 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
  • 50 گیگابایت
   پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
  • KVM / Solusvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • رایگان
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران موقعیت سرور
  از تومان700,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ایران شماره 3

  • آنی
   زمان تحویل
  • 60 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 2 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
  • 100 گیگابایت
   پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
  • KVM / Solusvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • رایگان
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران موقعیت سرور
  از تومان90,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ایران شماره 4

  • آنی
   زمان تحویل
  • 100 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 3 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
  • 150 گیگابایت
   پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
  • KVM / Solusvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • رایگان
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران موقعیت سرور
  از تومان110,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی ایران شماره 5

  • آنی
   زمان تحویل
  • 150 گیگابایت
   فضای دیسک
  • 4 گیگابایت
   رم
  • نامحدود
   پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
  • 200 گیگابایت
   پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
  • KVM / Solusvm
   مجازی سازی
  • windows server 2008/2003
   سیستم عامل ویندوز
  • centos / ubuntu / mikrotik
   سیستم عامل لینوکس
  • رایگان
   نصب و راه اندازی
  • 1 عدد
   ای پی
  • ایران موقعیت سرور
  از تومان125,000/mo
  خارج از دسترس