هاستینگ آمریکا

 • اقتصادی B

  • 200 مگابایت
   فضای دیسک
  • 3 گیگابایت
   پهنای باند
  • 10 عدد
   حساب ایمیل
  • 10 عدد
   اف تی پی
  • 2 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 20 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 2 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI پشتیبانی
  از تومان90,000/yr
  سفارش دهید
 • اقتصادی A

  • 300 مگابایت
   فضای دیسک
  • 5 گیگابایت
   پهنای باند
  • 20 عدد
   حساب ایمیل
  • 20 عدد
   FTP
  • 2 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 20 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 20 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  تومان130,000/yr
  سفارش دهید
 • تجاری C

  • 500مگابایت
   فضای دیسک
  • 8 گیگابایت
   پهنای باند
  • 30 عدد
   حساب ایمیل
  • 30 عدد
   اف تی پی
  • 4 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 30 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 30 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI پشتیبانی
  تومان170,000/yr
  سفارش دهید
 • تجاری B

  • 700 مگابایت
   فضای دیسک
  • 12 گیگابایت
   پهنای باند
  • 50 عدد
   حساب ایمیل
  • 50 عدد
   اف تی پی
  • 5 عدد
   تعداد دیتابیس
  • 50 عدد
   تعداد زیر دامنه
  • 50 عدد
   تعداد آلیاس
  • PHP , MYSql , CGI , fast CGI
   پشتیبانی
  تومان210,000/yr
  سفارش دهید
 • zz

  رایگان!
  سفارش دهید