سرور مجازی ابری اروپا

سرور مجازی ابری پلن یک
 • آنی
  زمان تحویل
 • 20 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 2 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • kvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا موقعیت سرور
سرور مجازی ابری پلن دو
 • آنی
  زمان تحویل
 • 40 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 4 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • kvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا موقعیت سرور
سرور مجازی ابری پلن سه
 • آنی
  زمان تحویل
 • 80 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 8 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • kvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا موقعیت سرور
سرور مجازی ابری پلن چهار
 • آنی
  زمان تحویل
 • 160گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 16 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • kvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا موقعیت سرور
سرور مجازی ابری پلن پنج
 • آنی
  زمان تحویل
 • 240 گیگابایت
  فضای دیسک
 • DDR4 32 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند (ماهانه )
 • kvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • free
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • اروپا موقعیت سرور