سرور مجازی ایران Ssd

سرور مجازی ایران-ssd1 5 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 20Ssd گیگابایت
  فضای دیسک
 • 1 گیگ
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • نامحدود
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران-ssd2 2 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 40Ssd گیگابایت
  فضای دیسک
 • 2 گیگ
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • نامحدود
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران-ssd3 9 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 60Ssd گیگابایت
  فضای دیسک
 • 3گیگ
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • نامحدود
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران-ssd4 7 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 100Ssd گیگابایت
  فضای دیسک
 • 4 گیگ
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • نامحدود
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور