سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران شماره 1
 • آنی
  زمان تحویل
 • 25 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 512 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • 25گیگابایت
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران شماره 2 6 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 40 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 1 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • 50 گیگابایت
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران شماره 3 4 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 60 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 2 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • 100 گیگابایت
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران شماره 4 2 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 100 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 3 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • 150 گیگابایت
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور
سرور مجازی ایران شماره 5 3 موجود است
 • آنی
  زمان تحویل
 • 150 گیگابایت
  فضای دیسک
 • 4 گیگابایت
  رم
 • نامحدود
  پهنای باند ارسالی(ماهانه ) send
 • 200 گیگابایت
  پهنای باند دریافتی(ماهانه ) receive
 • KVM / Solusvm
  مجازی سازی
 • windows server 2008/2003
  سیستم عامل ویندوز
 • centos / ubuntu / mikrotik
  سیستم عامل لینوکس
 • رایگان
  نصب و راه اندازی
 • 1 عدد
  ای پی
 • ایران موقعیت سرور